ספירולינה

השאלה:

שלום הרב. קבלנו לאחרונה מוצר שנקרא ספירולינה. לפי מה שהבנתי יש בשוק הקיים כשרות על מוצר זה וגם מי שנתן לנו אותו טוען שקיבל עליו כשרות מרב כלשהו. אבל הנותן אינו אדם דתי ואיננו יודעים אם לסמוך עליו. שאלתנו האם כל מוצר ספירולינה צריכה כשרות באופן ספציפי ואז האם אפשר לסמוך על אדם חילוני שטוען שקיבל כשרות. או שמא הספירולינה כשרה כי אין בה כל חשש איסור מבחינת תולעים/ תו"מ ולכן אינה צריכה בכלל השגחה וכשרות ספציפית כי היא כשרה מצד עצמה? תודה רבה מראש.

התשובה

הרב יהודה הלוי עמיחי | כ"ה תמוז תשפ"ב 23:54

בס"ד


שלום וברכה


בספירולינה יש אצות שהן בד"כ נגועות, אבל מכיוון שהמוצר הוא טחון דק (יש מצוי ספירולינה) לכן אם  טחון דק דק כקמח אין צורך לחוש, כשם שבכל חיטה יש נגיעות, אבל לאחר שעבר טחינה דקה דקה מקילים כן גם בספירולינה הטחונה דק דק,  אפשר להקל ולא צריך לחשוש לחרקים. כל זה נכון בטחינה דקה מאד (כקמח).אבל אם הטחינה גדולה יותר הדבר אסור שמא החרקים מתחבאים בחלקי האצות.

בודאי שצריך לכתחילה לקנות רק מחברות כשרות, אבל השאלה היא לאחר שנקנה ועל כן נראה שאין צורך לזרוק.

כמו כן ברור שאם הספירולינה היא בקפסולות אין לחוש. 


בברכת התורה והארץ 

יהודה הלוי עמיחי

מכון התורה והארץ 

toraland whatsapp