קמח שנמצאו בו חרקים

השאלה: אם מנפים קמח מוצאים בנפה תולעים, האם מעיקר הדין, מבחינה הלכתית, מותר להשתמש בקמח המנופה? האם יש נפקא מינא אם נמצאו פחות מ-3 תולעים או יותר? האם יש נפקא מינא אם השתמשו בנפה רגילה, או בנפת משי? אם מותר להשתמש, האם מותר להדר ולזרוק, או שיש בכך חשש של איסור בל תשחית?

התשובה

הרב יהודה הלוי עמיחי | ט"ו אב תשע"ט 10:39

בס"ד


שלום וברכה 


א. אם נופה בנפת משי (70 מ"ש) אי צורך להדר ואפשר להשתמש בקמח המנופה. 

ב. אם נפוה בנפה שהצפיפות נמוכה יותר 50 מ"ש, ראוי לקחת קמח אחר. 


שבת שלום 

יהודה הלוי עמיחי

מכון התורה והארץ