רמת כשרות של ירקות עלים

השאלה:

<a href="http://www.yeshiva.org.il/ask/?id=40189">לפני כחודש הרב ענה לי </a>שאפשר לאכול ירקות עלים רק משלש חברות מסוימות וחברות אחרות אפשר רק מבושל ובדיעבד.

ההורים והחברים שלנו, דתיים כמונו, משתמשים בכל סוגי החברות וכאשר אנו מתארחים נוצרת אי נעימות. לחלקם אמרנו את תשובתך והם לא הבינו ונפגעו, כי מבחינתם הם קונים חסה וכד’ שיש עליהם כשרות מהדרין/בד"ץ ולפי תשובת הרב הורינו וחברינו מכינים סלט ומבשלים עם ירקות נגועים.

1. מדוע אי אפשר לסמוך על הכשרות של שאר החברות (לחלקן אישור של הרבנות) או האם הבדצ"ים לא בודקים כמו שצריך?
2 . אם מצב החברות האלו לא טוב מדוע אין פרסום לציבור?
3. מה עושים אצל ההורים והחברים?
(למרות דברי הרב אני חש קצת שאולי נכון פה "אל תהא צדיק הרבה" ולכן אשמח לדעת אם יש דעות נוספות בפוסקים שעליהם סומכים רוב מכריי שקונים מכל חברה שיש לה כשרות מוכרת|).סליחה על האריכות .תודה וחודש טוב.

התשובה

הרב יהודה הלוי עמיחי |

שאלה זו כפי שאמרתי נבדקה על ידי הרבנות הראשית והיו על כך פירסומים מאת הרבנות הראשית, שאלו החברות (חסלט, גלאט, עלי הבשור) אפשר לקנות מהן, והדבר נעשה לאחר שעשו בדיקות רבות בנידון, והרב שמואל בן אליהו שליט"א (ראש ועדת הרבנות הראשית לענין חרקים) פרסם את הדברים.

אני לא ראיתי בינתיים שום שינוי, יתכן שהרבנות הראשית מתכננת עוד בדיקות, ואם יהיו שינויים יודיעו. ברור שחלק מנותני הכשרות אינם יודעים ואינם עוסקים בבדיקות חרקים, וכמו כן אין להם מעבדות משוכללות, ועל כן יש טעויות ושינויים. אולם זה לאו דוקא בירקות, יש עוד מוצרים שיש להם כשרות וקשה מאד לסמוך עליהן, ובודאי לא על נושא חרקים שדורש הרבה מיומנות והתעדכנות מדעית ומחקרית.

לגבי השאלה אצל ההורים, הרי זה חוזר לשאלה הכללית של בין אדם לחברו ובין אדם להוריו, והחכם עיניו בראשו, ובודאי בירק חי יש להקפיד יותר מאשר מבושל.

בברכת התורה והארץ
הרב יהודה הלוי עמיחי

toraland whatsapp