תולעים בקמח

השאלה:

האם מותר לאכול קמח שהיו בו תולעים, כשניפיתי אותו פעמיים?

התשובה

הרב יהודה הלוי עמיחי |

בס"ד

שלום וברכת ד'
אם הניפוי היה בנפה טובה (70 מ"ש, משי) אפשר לאכול, אם הנפה גדולה מדי אין לאכול.

בברכת התורה והארץ
הרב יהודה הלוי עמיחי
מכון התרה והארץ