שימוש בכלים שאינם טבולים בעבודה

השאלה: אני עובד בבניין משרדים ובו מטבחון עם כלי זכוכית שאינם שטופים. האם מותר להשתמש?

התשובה

מכון כושרות | י"ב תמוז תשפ"ב 17:44

שלום וברכה

מן הסתם כוונתך שכלי הזכוכית לא נטבלו במקווה.

לפי ההלכה אסור להשתמש בכלי זכוכית ומתכת שאינם טבולים אם הם בבעלות של יהודי.

במצב שלמשתמש אין שום אפשרות לטבול את הכלים, מפני שבעל הכלים אינו מסכים לכך, חש מהפוסקים שהתירו להשתמש בהם ללא טבילה.
למעשה: לכתחילה יש לגשת לבעלי המקום ולבקש לטובלם, אפשר להתנדב ולזכות את הרבים. במידה והם מסרבים או שאין אפשרות לבקש מהם בקשה כזו, לכתחילה ראוי להמנע משימוש בכלים אלו אך למיקל יש על מה לסמוך.


בברכה

יצחק דביר


toraland whatsapp