חיוב הטבלה של מיניבר

שאלה

האם יש חיוב הטבלה במיניבר שנקנה מתוצרת חו"ל?

 

תשובה

מאחר שאין כלל אפשרות שימוש במכשיר ללא חיבור לחשמל, והואיל והוא כלי גדול ויש לו מקום קבוע, ומאחר שלא ניתן להטביל אותו, נהוג לסמוך על מה שכתב ה'פתחי תשובה'[1] בשם ה'שב יעקב' ולא להטביל, כמו כל מכונת קפה במלון, במסעדה או במוסדות.

 

[1].    פתחי תשובה, יו"ד סי' קכ ס"ק ו.

הרב מנחם פרל |