תנור פירוליטי

שאלה

האם מותר להשתמש בתנור פירוליטי לבשר ולחלב (כמובן לחוד)
ומהן ההגבלות בקשר לכך?

 

 

תשובה

אם כוונתך לתנור שניתן להסיקו בחום גבוה מאוד ע"מ לנקותו עם כל
ההבדל בינו לבין תנור רגיל לדרגת ליבון חמור הוא לא מגיע אלא
לליבון קל ויש הנוהגים להשתמש בתנור אחד לחלבי ובשרי בניקוי
ביניהם,בהסקה בחום מקסימלאלי עד שיתלבן ליבון קל (שנייר יתחרך)
בשהיית 24 שעות ביניהם, ובהחלפת כלי אפיה ובישול.

הרב יעקב אריאל |