אבקת חלב עכו"ם

שאלה

האם שוקולד או כל דבר אחר שרשום בו לאוכלי אבקת חלב נוכרי בהכשר הרבנות הראשית...זה כשר בסופו של דבר או שממש לא מומלץ.

תשובה

בס"ד


שלום וברכת ד'


אבקת חלב עכו"ם נתון במחלוקת אחרונים, יש מקילים ויש אוסרים. על כן כשיש תחליפים, (ב"ה יש היום הרבה תחליפים) מן הראוי לא לצרוך אבקת חלב עכו"ם, כשאין תחליפים והדבר נדרש ונצרך יש מקום להקל. דין זה הוא בהרבה דברים שכאשר יש הכרח מסויים משתמשים וכשאין הכרח ראוי לא להשתמש.


בברכת התורה והארץ

יהודה הלוי עמיחי

מכון התורה והארץ 

הרב יהודה הלוי עמיחי | כ"ה כסלו תשע"ז 16:21