אכילה אצל אדם שאינו שומר תורה ומצוות

שאלה

לכבוד הרב
מה הדין לגבי אכילה אצל אדם שאינו שומר תורה ומיצוות שמקפיד על בשר וחלב מה לגבי הכלים שלא טבולים (כנראה) האם מותר לאכול מהם?
בתודה מראש

תשובה

מי שאינו שומר תורה ומצוות חזקה עליו שאינו מקפיד כהלכה על הלכות בשר וחלב
באשר לשימושו של אורח בכלים לא טבולים (אך הם כשרים! או
בכלי זכוכית) בביתו של מארחו מותר לאכול בהם באופן חד פעמי

 

 

 

הרב יעקב אריאל |