(אכילת חומוס אצל ערבים (מצד כשרות

השאלה:

האם מותר לאכול חומוס אצל ערבים? מדובר בחומוס נטו כמו שהם יודעים להכין. כמובן, שהשאלה היא גם מצד כשרות וגם מצד בישולי עכו"ם, אם יש.

התשובה

הרב יהודה הלוי עמיחי |

בס"ד

שלום וברכת ד'

א. בימינו חומוס מאכל חשוב עולה על שלחן מלכים ולכן יש בו איסור בישולי עכו"ם.
ב. יש צורך לבדוק גרגירים קודם הבישול שמא יש בהם חרקים.
ג. גם הנטו שלהם הוא ברוטו ויש הרבה תוספות שצריך לדעת מה עניינם.


בברכת התורה והארץ
יהודה הלוי עמיחי
מכון התורה והארץ
כפר דרום אשקלון

toraland whatsapp