בשול אורז בשביעי של פסח

שאלה

האם מותר לאשכנזים בחול המועד פסח לבשל אורז לצורך שבת שלאחרי שביעי של פסח? (כמובן לאחר ברירה כמה פעמים) והאם יש הבדל אם יעשו זאת לפני החג (שביעי של פסח) או בחג עצמו ע"י עירוב תבשילים?

תשובה

בס"ד


שלום וברכה


נחלקו האחרונים האם מותר לבשל בשביעי לצורך שבת, כאשר השאלה היא האם אומרים שמא יזדמנו לו אורחים ספרדים בשביעי של פסח, ומתוך שיכול לבשל לאורח ספרדי כך יכול לבשל לעצמו לקראת שבת. אמנם נראה שאסור לבשל בכלי פסח, כיוון שבני אשכנז לא מבשלים בכלי פסח קטניות, כשיש ילד או חולה מייחדים לו כלים בפני עצמם, כמו כן כאשר מתארחים אצל אחרים אפשר לאכול ממה שבושל בסיר שבשלו בו קטניות, אבל לא בשלו קטניות בכלי פסח לכתחילה. לכן אין לבשל בודאי בכלי פסח (למרות ששנה הבאה היא מעוברת). בכלי חד פעמי יש בכך מחלוקת, על כן עדיף לא לבשל. אמנם אפשר לקחת אורז או חומוס מספרדים שבשלו בחג שהרי להם זה מותר. 


מועדים לשמחה

יהודה הלוי עמיחי

מכון התורה והארץ 

הרב יהודה הלוי עמיחי | י"ט ניסן תשע"ח 20:33