ג'וק כבוש בשמן בסיר

שאלה

לאחר הפסח גיליתי בסיר בישול קטן (מכל השנה היה סגור כל הפסח בארון של כלי החמץ) גוק גדול מת - הבעיה שבסיר היתה שכבת שמן בגובה סמטימטר - הסיר הוא קטן ואם הג'וק שהה שם הרבה זמן הרי זה כמו בישול - האם הכלי כשר לשימוש לאחר ניקיונו ?

תשובה

אם היית מבשל את הג'וק - הסיר היה כשר מפני שהג'וק (תיקן בעברית) היה נותן נותן טעם לפגם בסיר, וא"כ ה"ה לכבוש התיקן נותן טעם לפגם בסיר. 

הרב יעקב אפשטיין | י"ח אייר תשע"ז 11:41