דגים בחלב

שאלה

שלום לכת"ר.
רצ"ב שאלה שהתקבלה באתר מרחבקוק.
"ראיתי תשובה שנאמר בה שאין איסור לאכול גבינה וטונה יחד. אך שמעתי שחל איסור על הספרדים. מדוע איסור זה חל על הספרדים בלבד? האם יש לו בסיס?
בכבוד רב

 

 

תשובה

הב"י כתב זאת באו"ח סי' קעג, ועי' בש"ך סי' פז ס"ק ה שהסביר שזו טעות בלימוד עכ"פ כך נהגו הספרדים והאשכנזים נהגו לאכול דגים בחלב.

 

הרב יעקב אריאל |