האם ניתן לסמוך על הכשר לעניין תרומות ומעשרות

שאלה

האם יש חיוב גמור להפריש תרומות ומעשרות בזמננו או שאפשר לסמוך על הירקות והפירות שיש בשוק?

תשובה

תלוי בנותן הכשרות במקום, אם זאת כשרות יעילה ועובדת ומפקחת היטב אפשר לסמוך עליה. אם זו כשרות שמגיע פעם בשבוע או מדי פעם בלבד, אין לסמוך עליה, ויש להפריש שוב בלא ברכה בבית. ובייחוד לעניין מעשר עני.

בברכת התורה והארץ
הרב יהודה הלוי עמיחי
מכון התורה והארץ
כפר דרום אשקלון

הרב יהודה הלוי עמיחי |