הדרכה להעסקת עובד זר

השאלה: מהם התנאים ההלכתיים להעסקת עובדת זרה לצורך חולה סיעודי בבית משפחת החולה בכל הנושאים הרלוונטיים ,וכגון:ייחוד,צניעות הלבוש,כשרות,בישול עכו"ם,יין נסך,שבת,ועוד.

התשובה

הרב יצחק דביר | כ"א אייר תשפ"ב 16:49

שלום וברכה

כדאי לעיין כאן:

https://www.kosharot.co.il/index2.php?id=416335&lang=HEBtoraland whatsapp