הוספת אבקת חלב ללחם

שאלה

האם יש איסור להכניס אבקת חלב בלחם שאנו עושים במכשיר אופה לחם ביתי (ניכר בצורת הלחם שנעשה במכשיר זה) לצורכנו בלבד.

תשובה

אם צורת הלחם החלבי שונה מהלחם הסתמי מותר אך יש צורך בכלים מיוחדים ולא לאפות באותם כלים גם לחם סתמי אם יש חשש שמי שאינו יודע יאכל בשר עם הלחם החלבי אסור לאפותו. וע"כ אם ברצונכם לאפות כן ראוי שתאפו זאת בתבנית שונה שגם צורת הלחם תהיה שונה שיהיה ברור לכל שזו עוגה חלבית וגם לא יחליפו את התבניות

 

הרב יעקב אריאל |