הכשר משחטת "שגב שלום"

שאלה

האם המשחטה בשגב שלום עומדת תחת השגחת הרב? האם כל מוצרי העוף וההודו שם הם ברמת מהדרין? (צומת הגידים, צפיפות השחיטה וכו).

תודה רבה

תשובה

לא. המשחטה אינה תחת השגחתי.

הרב יעקב אריאל |