חימום במיקרוגל

השאלה: השאלה: שלום רב, כלי כשר שחיממו בעזרתו מאכל כשר בתוך מיקרוגל טרף. מה דין הכלי? התשובה הרב יעקב אפשטיין | כ"א כסלו תשע"ז 16:22 האוכל מותר והכלי מן הראוי להגעילו. זה הדין גם אם האוכל היה פתוח? בנוסף "מין הראוי להגעילו" פרושו: עיקר הדין? רק אם יש אפשרות אבל אם אין אפשר להשתמש גם בלי להגעיל?

התשובה

הרב יעקב אפשטיין | כ"ה תשרי תשפ"ג 7:59

א. שיטת החימום במיקרוגל לא היתה ידועה לחז"ל.

ב. בשיטה זו הקרינה מחממת את הנוזלים בתוך האוכל.

ג. בדר"כ אין שאריות אוכל בתוך המיקרוגל.

ד. מותר לחמם בשני כלים סגורים אוכל כשר במיקרוגל טרף, כאשר עדיף שהחיצון הוא שקית אטומה לגמרי.

ה. כלי כשר שחומם במיקרוגל טרף כיון שאין קירות המיקרוגל בולעים אוכל ומפליטים לכלי, הכלי בולע מהאוכל שחומם בו.

ו. לכן האוכל לא נטרף, והכלי בלע מהאוכל הכשר. בכ"ז בגלל שחומם בכלי טרף אף שאין בליעה מהמיקרוגל, ראוי להגעילו גם שמא בלע משהו, וגם להזכיר למחמם שלא ראוי לעשות כן. 

toraland whatsapp