חלב גויים שישראל רואה את החליבה

שאלה

ריאתי רק את סוף החליבה , האם נחשב חלב עכום ?

תשובה

שלום וברכה

חלב גויים מותר בין כאשר ישראל רואהו ובין כאשר הגוי חושש שמא ישראל יבוא בכל רגע ויראהו.

לכן אם היית נוכח במקום בשעת כל החליבה, והגוי ידע שייתכן שתבוא בכל רגע לראות, ורק בסוף ראית בפועל - כל החלב מותר.

אם הגוי ידע שרק בסוף אתה עלול להגיע, או שהגעת בהפתעה - רק החלב שנחלב בנוכחותך הוא מותר. 

מכון כושרות | י"ד סיון תשע"ז 14:05