חלב עכו"ם

שאלה

האם ישנו איסור בימינו לאכול מאכלים המכילים חלב עכו"ם?
האם ישנו הבדל בין חלב עכו"ם לאבקת חלב עכו"ם?

תשובה

עקרונית ישנו איסור גם בימינו בחלב עכו"ם. אמנם האיסור חל רק על
חלב ניגר ומאכלים הנעשים ממנו אבל אבקת חלב ספק אם גזרו גם
עליה. בנוסף לכך יש מתירים גם חלב ניגר שנחלב ברפתות גדולות
העומדות תחת פיקוח ממשלתי שלא יערבו בהן חלב אחר. ויש האוסרים .

 

 

 

הרב יעקב אריאל |