טבילת כלים

שאלה

שלום רב, שאלה בהלכות טבילת כלים - בנוגע לכלים שמורכבים מחומר שצריך טבילה (אחד מ6 מתכות) וחומר שאינו צריך טבילה. לדוג' מיחם של שבת, שהתחתית שלו עשויה מפלסטיק והחלק העליון ממתכת. האם צריכים להטביל את כל הכלי? או רק את החלק המתכתי. וכן מ ההדין לגבי "אצבע חשמלית" - שמרסקים איתה מרקים שגם כן מורכבת ברובה מפלסטיק והסכין בתחתיתה עשוי מתכת - מה שלמעשה נפגש עם האוכל. ראיתי ב'ספר הכשרות' שמצריך טבילה גם לחלק הפלסטיק, אך כשפתחתי את המקורות לכך למשל, הבן איש חי (שמבדיל בין הכשרת כלי לבין טבילת כלי) הגעתי למסקנה שאדרבא, מה שהצריכו להטביל את כל הכלי בבת אחת - היינו דוקא כאשר הכלי עצמו חייב בטבילה, אך כאשר חלק ממנו אינו חייב בטבילה - די להטביל רק את החלק שחייב (כמובן באופן שיוטבל כולו). מה ההלכה במקרים הנ"ל (מיחם, אצבע חשמלית)?

תשובה

אם ניתן לפרק את הכלי ניתן לטבול רק את החלק החייב בטבילה (כגון בטוסטרים וכד'). אם לא ניתן לפרק, צריך לטבול את כולו שכן במקום המחבר בין החייב לפטור יש חציצה שאינה נותנת למים להגיע לכל צדדי החייב.   

הרב יעקב אפשטיין | כ"ג תמוז תשע"ז 15:02