כבד שהוסר וחזר והונח על האש

שאלה

האם מותר להחזיר לאש כבד שצליתי אך אחרי השטיפה גיליתי שלא צלוי מספיק?

תשובה

בס"ד


שלום וברכה


כתב הבן איש חי קדושים ש"ב אות ו: 

ו. בשר שלא נמלח או שנמלח בעודו בשפוד ונצלה מיד, טוב להזהר שלא יסירו השפוד שתחוב בו הבשר מן האש כדי לתקן האש, או לסיבה אחרת קודם שנצלה הבשר חצי צלייתו, ואף על גב דפה עירנו נהגו היתר בזה ויש להם על מה שיסמוכו, עכ"ז בעל נפש יחמיר להזהר בזה ותבא עליו ברכה:


עולה שכאשר הדבר קורה אפשר לעשות כן, אבל צריך להזהר בכך ולא להכשל בהורדה מהירה. 


בברכת התורה והארץ 

יהודה הלוי עמיחי

מכון התורה והארץ 

הרב יהודה הלוי עמיחי | ט"ז אדר תשע"ט 12:52