כבד שנצלה ללא שתי וערב

שאלה

כבד שנצלה ללא שתי וערב האם מותר לאוכלו ?

 

 

 

תשובה

אם אוכלו צלוי בלבד בדיעבד רשאי לאוכלו כך (יו"ד עג, ג), אולם
עדיף לחתוך ולהוציא את הדם שבסמפונות קודם אכילה, ופעולה זו
מועילה גם אם בא לבשלו אחר הצליה.

 

 

 

הרב יעקב אריאל |