כלי בשרי בסקוטש חלבי

שאלה

מה דין כלי בשרי שנשטף בסקוטש חלבי ולהיפך?

תשובה

הכל כשר ואי"צ להכשיר את הכלים.

הרב יעקב אפשטיין | כ"ה כסלו תשע"ז 13:00