כלי בשרי שנגע בכלי חלבי

שאלה

הרב פסק שאם כלי בשרי עם בשר נגע בגבו של כלי חלבי עם חלב ביד סולדת בו-חייב הגעלה אם היה נוזל אפילו בגב אחד הכלים.
ומה הדין במקרה שיש ספק אם היה נוזל ביניהם וספק אם היה בחום שהיד סולדת בו?
האם יש הבדל בין ספרדים לאשכנזים בדין זה?

תשובה

אם יש ספק בדר"כ כל השאלות הן דרבנן ולכן אין צריך הגעלה, אבל מן הראוי ומן המובחר להגעיל. גם לאשכנזים וגם לספרדים.

הרב יעקב אריאל |