כלי שנתבשלו בו חרקים

שאלה

1) האם צריך להכשיר סיר שנמצא שבתבשיל שנתבשל בו היו חרקים?
2) האם דווקא כשיש ביטול בשישים?
3) האם למעשה יש חילוק בין תולעים לשאר שרצים (יו"ד פ"ד ש"ך סק"ל)?

תשובה

1) לא, כיון שסך כל בליעת הכלי מהחרקים קטנה מאד.
2) באופן עקרוני זה שייך לביטול בששים, אולם קשה להעלות על הדעת שאין בתבשיל פי 60 מה גם שטעמם פגום
3) לא.

הרב יעקב אריאל |