כף בשרית במחבת פרוה

שאלה

ערבתי בכף בשרית שאינה נקיה תבשיל במחבת פרוה, מה צריך לעשות כדי להחזיר את המחבת להיות פרוה?

תשובה

מעיקרא אי"צ לעשות כלום, כיון שבליעת המחבת היא ע"י התבשיל.
וליתר הרגשה טובה ניתן לערות עליו רותחים.

הרב יעקב אריאל |