כף סיליקון וכיריים

השאלה: שלום וברכה, האם וכיצד ניתן להכשיר כף סיליקון שנגעה בכיריים רותחות?

התשובה

הרב יהודה הלוי עמיחי | כ"ט טבת תשפ"א 12:21

בס"ד


שלום וברכה


אם לא היה ממשות של אוכלים על הכירים או על הכף, אין צורך להכשיר, מכיוון שאין שם נוזלים שיכולים להעביר והכיריים לא בודאי טרפות, על כן אין צורך להכשיר את הכף. 

אם היה שם ממשות נא לפרט מה היה. 


בברכת התורה והארץ

יהודה הלוי עמיחי

מכון התורה והארץ