כרוב

שאלה

לק״י לגבי כרוב מחברת ברכת קטיף - האם ניתן לאכלו-האם זהו הכשר מהודר כמו בחסלט???

תשובה

http://upload.kipa.co.il/media-upload/kosharut/17825913-12252015.PDF

מכון כושרות | כ"ב כסלו תשע"ז 9:00