כשרות בטיול במזרח הרחוק

שאלה

מה דין חנות צמחונית

תשובה

1. בענייני כשרות גם יש לבחון מחדש מספר דברים, לאור שני דברים
המאפיינים את המצב במזרח:
א. הפיקוח על המסעדות והמפעלים אינו קפדני מספיק, וממילא לא
בטוח שניתן לסמוך על כך שהסוחרים לא מערבים כל מיני דברים
במוצרים שלהם (כמו חלב).
ב. בכל הקשור למסעדות צמחוניות, ההגדרה של המושג ''צמחוני''
יכולה להיות שונה מאוד שם מאשר במערב, מאחר שהאוכלוסיה
המקומית אוכלת כמעט הכל, וממילא יכול להיות שב"צמחוני" ייכלל
גם אדם שאוכל חיפושיות.
2. מה דינם של מוצרים המיוצרים בכל העולם וכשרים בארץ - האם
הם כשרים גם בחו"ל? לגבי קולה אני הבנתי שאכן הם כשרים בכל
מקום, אך מה דינם של שוקולדים כמו M& KAT KIT ,M , האם גם
אלו כשרים בכל מקום כמו בארץ?

הרב יעקב אריאל |