כשרות ביצים

שאלה

האם כל ביצי התרנגולות מכל הסוגים כשרים ?
מה לגבי שלו ושאר עופות ?

 

 

תשובה

כללית כל עוף שהוא מותר באכילה הן מצד מינו והן מצד בריאותו
ביצתו מותרת באכילה אם אין בה דם וכד'. ולכן עופות אשר יש
לגביהם מסורת ובתוכם שלו, ביציהם מותרות באכילה.

 

הרב יעקב אריאל |