כשרות גבינות בארה"ב

שאלה

אני נמצאת כעת בארה"ב. האם כשרות שאינה אורתודוכסית - צורה של ספר תורה, על גבינת עיזים היא בסדר, ואם לא מדוע, ולמה בכלל צריך הכשר לגבינות?

תשובה

גבינה היא אחד הדברים שאסרו חכמים משום חלב עכו"ם, ועל כן יש צורך לדעת שזה חליבת ישראל. אמנם יש שהקלו במקרים מסוימים, כגון: השגחת המדינה. בכל אופן, מי שיכול לוודא שהחליבה של ישראל בודאי שיש לנהוג כן.

בברכת התורה והארץ
הרב יהודה הלוי עמיחי
מכון התורה והארץ
כפר דרום אשקלון

הרב יהודה הלוי עמיחי |