כשרות חלב שנחלב על ידי אנשים שלא שומרים תורה ומצוות

השאלה:

לכבוד הרב יש לי שאלה האם זה נכון שבמקומות בהם חליבת חלב נעשית או מושגחת על ידי אנשים שלא שומרים תורה ומצוות החלב לא נחשב כחלב ישראל? תודה מראש

התשובה

הרב יעקב אפשטיין | סיוון תשע"ד

באופן כללי זה נכון, מפני שלאנשים אלו אין נאמנות על הלכותיה של תורה ולכן אין לשתות מחלבם.

בדר"כ ברפתות המשווקות לרשתות (תנובה, טרה) יש אמצעי פיקוח נוספים.

 

בברכת התורה והארץ,

הרב יעקב אפשטיין

מכון התורה והארץ