כשרות לחוט דנטלי

שאלה

האם יש צורך לברר את הכשרות של חוט דנטלי הנועד לניקיון השיניים?
מה לעשות כאשר אין הכשר על מוצר זה ויש צורך להשתמש בו
מבחינה בריאותית?

 

 

תשובה

רצוי שהחוט יהא כשר, איני יודע ממה מייצרים אותו. אולם בדיעבד
כיון שאין לו טעם והוא אינו נשאר בגוף אין איסור בשימוש בו והרי הוא כעצם יבשה.

 

 

הרב יעקב אריאל |