כשרות מאכל ללא טעם

שאלה

האם מותר לאכול מאכל ללא טעם טעים- סוג של תרופה, אבל משהו שאינו נחוץ לבריאות. יש לו טעם מגעיל. האם אפשר לבלוע ללא כשרות?

תשובה

בס"ד
שלום וברכת ד'

אם אוכל בגלל שהוא רוצה לאכול אותו א"כ זה אסור, אבל לרפואה התירו בדבר שאין בו טעם.

בברכת התורה והארץ
הרב יהודה הלוי עמיחי
מכון התורה והארץ
כפר דרום אשקלון

הרב יהודה הלוי עמיחי |