כשרות פירות וירקות בשופרסל

השאלה:

ברשת שופרסל, כל הפירות והירקות מגיעים ממחסן מרכזי, אשר עד לשנת השמיטה היה בהשגחת בד"ץ מחזיקי הדת. בר"ה הוסרה ההשגחה שלהם, ולא ידוע לי אם ומי משגיח על כך. לא הצלחתי לברר בסניף המקומי מי משגיח על הכשרות (נאמר לי רק שהפירות מהמחסן המרכזי והם של היתר מכירה). גם מפניה למוקד הלקוחות של הרשת, אמרו לי רק שהפירות של היתר מכירה אך לא נודע לי מי משגיח על כך (וכן על תרו"מ).

למעשה, אם מעשרים את הפירות, ושומרים על קדושת הירקות, החשש הוא רק לאיסור סחורה בירקות שנלקטו אחר ר"ה.

א. האם ניתן להקל ולקנות, בהסתמכות על ההנחה ש"מן הסתם יש מישהו שמשגיח"?

ב. אולי הרב ידע לברר האם קיימת השגחה מסודרת ברשת זו?

התשובה

הרב יהודה הלוי עמיחי |

א. כשרות באופן כללי היא לא בשיטת הסמוך, דהיינו אדם צריך לבדוק עד כמה שידו מגעת. אמנם יש פעמים שמסתמכים על רוב ומיעוט, אבל בודאי שתחילה צריך לבדוק.

ב. אינני יודע על סדרי הכשרות בשופרסל.

בברכת התורה והארץ
הרב יהודה הלוי עמיחי

toraland whatsapp