כשרות רבנות - מהי האמת?

שאלה

הנני רואה שרבים וטובים מרבני הציבור שלנו נמנעים מלאכול כשרות
של רבנות.
ורציתי לשאול את הרב מדוע ?
האם יש בעיה כלשהי עם כשרות של רבנות ? האם מוצרים בהכשר
רבנות אינם כשרים ?
כמו כן יש כאלה שנמנעים לאכול את ההכשר של הרב.
האם יש עם ההכשר של הרב איזו בעיה ? האם הרב אוכל את
ההכשר שלו ?
תודה מראש !

תשובה

ניתן לסמוך בדרך כלל על ההכשר של הרבנות. (תקלות מצויות בכל מערכת) זהו הכשר כשר עפ"י השו"ע. אולם יש מהדרין
המעוניינים בנורמות של לפנים משורת הדין ונמנעים מג'לטין, חלב
נוכרי. התר מכירה, וכדו' או שהם מקפידים על בשר חלק ולכן
נוצרה תדמית לא נכונה להכשר של הרבנות

הרב יעקב אריאל |