מהדרין בממתקים

שאלה

בדר"כ אנו מקפידים בבית על אכילת מהדרין בשוקולדים. בנותינו קנו בטעות חבילת ממתקים לביתנו הגדולה (15) שאיננה מהדרין- תוצרת עלית. (חלק מההכשר הוא OU) . החבילה היתה יקרה מאוד- מעל 100 ש"ח. לא ניתן להחליפה בחנות.

האם בדיעבד ניתן לאפשר אכילתה?

תשובה

אתם צריכים לבדוק ולברר מדוע את אוכלים 'מהדרין', רק משום התוית או שהחמרתם על עצמכם בהלכה מסוימת כגון אבקת חלב נכרי.

אם קבלתם על עצמכם חומרא בידיעה ולא אמרתם בלי נדר, כדי שמכאן ולהבא לא תצטרכו לנהוג בה אתם צריכים להישאל בפני שלשה כבהתרת נדרים.

אם סתם נהגתם כך ללא סיבה ברורה מותר שלא לשמור על הנהגתכם הקודמת.

הרב יעקב אריאל |