מה משמעות המילה

שאלה

מה משמעות המילה:מפריס פרסה ו פוסע פסע במילים פשוטות בבקשה

תשובה

בס"ד

שלום וברכת ד´

פרסה היא החלק הקשה של הרגל, והוא צריך להיות שוסע שסע, דהיינו לא שלם ולא שיהא לו חיבור, אלא הפרסה עצמה צריכה להיות חלוקה לשניים, כך שכל חלק יהיה נפרד.

בברכת התורה והארץ
יהודה הלוי עמיחי
מכון התורה והארץ
כפר דרום אשקלון הרב יהודה הלוי עמיחי | 2/3/2013 8:34:47 AM