מסורת לבני עדות אחרות

שאלה

שלום רב, אבקש לשאול להלכה ולא למעשה מדוע מסורת של עדה אחת אינה מועילה לאחרת, לדוגמא: מסורת אכילת חגבים של בני תימן, מדוע לא תועיל לבני אשכנז וכן לעניין עופות וכו' ?

תשובה

שלום וברכה

נראה שמסורת של עדה אחת מועילה מן הדין גם לבני עדות אחרות. ובתנאי שמסורת זו מבוססת היטב.

וכך כותב השולחן ערוך (יו"ד פב, ב) "ונאמן צייד לומר עוף זה התיר לי רבי הצייד והוא שיוחזק אותו צייד שהוא בקי במינים הטמאים האמורים בתורה ובשמותיהם".


מכון כושרות | ח' אלול תשע"ז 9:58