נאמנות משגיח כשרות

שאלה

האם אפשר לסמוך על כשרות של סופרמרקט/מסעדה/מפעל שבו המשגיח כשרות הוא לוחץ ידיים לנשים ולפעמים גם נותן נשיקה לנשים (בדרך של נימוס)?
וכן האם אדם כזה יכול להיות שוחט?

תשובה

אומנם יש מקום לדונו לכף זכות שעושה זאת רק משום נימוס אך יש בכך טעם לפגם.
בר"ג פיטרנו משגיח שהתנהג כך
אך אם אכן ידוע לך שהוא עשה זאת רק משום נימוס בלבד והתנהגותו הדתית הכללית אין בה דופי הוא אינו פסול בדיעבד מלהיות משגיח.

הרב יעקב אריאל |