סוכריות עלית ללא סוכר

שאלה

בס"ד
כבוד הרב

האם סוכריות עלית ללא סוכר בהכשר הרב יעקב משנסטר מותרות
לאכילה?

בכבוד רב

תשובה

איני יודע. תברר בעלית.

הרב יעקב אריאל |