ספק ספקא לכתחילה

שאלה

שבוע טוב הרב יצא לי בשנים האחרונות לשאול את הרב לא מעט פעמים לגבי אכילת מזון כשאני מתארח בבית הוריי, שלא מקפידים על קניית עלים של גוש קטיף או על ברירת המזון כפי ההוראות שמתפרסמות. אחד הכללים שהבנתי הוא שאם מדובר על מזון שבושל או שנאפה, אז יש אפשרות להקל מדין "ספק ספיקא" של הרשב"א. על אודות דין זה רציתי לשאול. האם אפשרות האכילה על בסיס היתר זה היא רק בדיעבד ובשעת הדחק, כגון בזמן סעודת השבת שהוריי מפצירים בי לאכול את המזון שהוגש לשולחן, או שאני יכול לסמוך על היתר זה ולאכול גם כשאף אחד לא דוחק בי ושיש לי מזונות אחרים. אשמח להרחבה ולפירוט עד כמה שניתן, משום שאי בהירות זו מפריעה לי מאוד, בשל הפעמים הרבות שאני נתקל בשאלה זו..

תשובה

בס"ד


שלום וברכה


הרשב"א ובעקבותיו השו"ע כתב "עבר ובשל" משמע שאסור לבשל אבל אם עבר ובישל אפשר לאכול מדין ספק ספיקא. ברור שבשעת הדחק אפשר להקל, אבל ספק ספיקא זה דבר שהורה בו חכם להתיר, והיו שלא אכלו כל דבר שהורה בו חכם. אמנם במקרים פרטיים שרב ברר היו שהקלו בגלל ההיתר של הרב, אבל בספק ספיקא שהוא התר בגלל כללי ההלכה נראה שאם יש צורך אוכלים וכן אנשים שלא מקפידים ומהדרים במצוות יכולים לאכול, אבל בעל נפש ומי שיכול להדר במצוות כדאי להמנע אם אפשר ואין בכך דחק או הפסד. (עיין סי' תפט במ"ב ס"ק מה, ובמג"א ס"ק יז, ואף על פי שיש מקום לחלק בסוגי הספקות, ואכמ"ל). 


שבת שלום 

בברכת התורה והארץ 

יהודה הלוי עמיחי

מכון התורה והארץ 

הרב יהודה הלוי עמיחי | ח' כסלו תשע"ט 9:16