עלי דפנה

השאלה:

האם מותר להשתמש בעלי דפנה?
צביה

התשובה

הרב יעקב אפשטיין | אלול תשע"ד

מותר ואם הם גודלו בארץ יש להפריש מהם תרומות ומעשרות ללא ברכה.

יעקב אפשטיין