עלי דפנה

שאלה

האם מותר להשתמש בעלי דפנה?
צביה

תשובה

מותר ואם הם גודלו בארץ יש להפריש מהם תרומות ומעשרות ללא ברכה.

יעקב אפשטיין

הרב יעקב אפשטיין | אלול תשע"ד