עץ האגס מורכב

שאלה

שמעתי שעץ האגס מורכב בצורה אסורה, מדוע מותר לאכול אגסים
הרי אנו מחזקים בכך ידי עוברי עבירה? האם מותר לטעת עץ אגס בגינה?

תשובה

ראשית, התורה לא אסרה את הפרי הגדל בעץ מורכב. אתה רוצה
לגזור על אכילת הפרות בגלל חיזוק ידי עוברי עברה זו גזרה חדשה
ולנו אין סמכות לגזור גזרות חדשות. מה גם שלא כל ההרכבות נעשות
באיסור חלק מהן נעשות ע"י נכרים והגדרות הכלאים אצלם אינן זהות
לשלנו. ומותר לישראל לקנות ממנו ולגדל, כמבואר בירו' כלאים
ותשו' הראי"ה במשפט כהן. כמו כן לאחר שההרכבה התאחתה לדעת
החתם סופר אין בקיום איסור. אומנם האחרונים חוקים עליו אך מי
שסומך עליו אינו נחשב עובר עברה.

 

 

הרב יעקב אריאל |