ערבוב חלב

השאלה:

תקנון בדבר איכות חלב צאן וקבלתו במחלבה חלב הכבשים הינו חלב גולמי טהור ואין לערבבו עם חלב מסוג אחר לרבות חלב עזים ו/או חלב פרה. מהו דבר ההלכה בנושא זה?

התשובה

הרב דוד אייגנר | ג' כסלו תשפ"א 11:53

ב"ה

שלום וברכה, להלכה אין הבדל בין סוגי החלב, כל עוד זה חלב מבעל חיים כשר ניתן לערב בין סוגי החלב השונים.

עם זאת, מבחינת הלכות מקח וממכר, מכיוון שעל המוכר לציין בבירור מה הוא מוכר, ועל הקונה לדעת מה הוא קונה, במיוחד שכשיש כאלו שרוכשים דווקא חלב מסוים בשל רגישויות שונות, חובה לציין מה התכולה המדוייקת של החלב.

בברכת התורה והארץ

דוד אייגנר

מכון התורה והארץ