פופקורן בחוץ לארץ

שאלה

האם מותר לאכול פופקורן בחוץ לארץ

תשובה

בס"דשלום וברכת ד'


באופן עקרוני אפשר.מכיוון שהפופקורן הוא תירס מנופח, אבל כיוון שפעמים יש תוספים כגון: מגרינה חמאה וכדו', על אין לאכול אלא תירס רגיל ללא תוספות כלל. 


חודש טוב

יהודה הלוי עמיחי

מכון התורה והארץ 

הרב יהודה הלוי עמיחי | א' ניסן תשע"ו 21:14