צליית כבד על מנגל חשמלי

שאלה

האם ניתן לצלות כבד על "מנגל חשמלי". והאם יש אילו שהם מגבלות בשימוש ברשת, כלומר האם צריך רשת מיוחדת לכך, או שרשאים לצלות לאחר הכבד כל צלי אחר?

תשובה

בס"ד

שלום וברכת ד'

אפשר להשתמש במנגל חשמלי. לבני אשכנז אין להשתמש בשפוד לבשר אחר, ולבני ספרד אפשר.


שבת שלום

בברכת התורה והארץ
יהודה הלוי עמיחי
מכון התורה והארץ

הרב יהודה הלוי עמיחי | חשוון תשע"ו