קמח נגוע

שאלה

האם קמח נחשב לנגוע? נפ"מ לבדיעבד. עוגה מקמח שלא נופה
וכד'. האם יש הבדל בין קמח ביתי לקמח בקונדטריות, שבא בשקים?

 

תשובה

בשו"ע (יו"ד פד, ה) פסק שקמח מתולע אין לאוכלו לאחר אפייתו.
לכן אם נשאר לך מאותו קמח תנפה אותו ותראה אם יש בו 3 חרקים
העוגה אסורה ואם אין בו היא מותרת.
אם לא נשאר לך קמח ניתן לסמוך בדיעבד על כך שהקמח היה
שמור בממגורות בתנאים מיוחדים שלא יחדרו לשם תולעים,ואם גם
בביתך הקמח נקנה לאחרונה יש להניח שעדיין לא הספירק להתליע.
במאפיות הקמח עובר ניפוי ובדר"כ אין חשש נגיעות. במאפיות הגדולות
מנפים את הקמח וכן במאפיות תחת השגחה, וע"כ קמח נגוע יכול
לבוא משני מקורות: קמח שלא אוכסן כראוי בממגורות או קמח ששהה
הרבה זמן על מדפי החנות ולהם צריכים לחשוש. עייני במאמר בגליון
"אמונת עתיך" מס' 10 במאמר בנושא.

הרב יעקב אריאל |