קפה הפוך בחו"ל

שאלה

האם מותר לשתות בסין קפה הפוך [לשותי חלב עכו"ם ]???

תשובה

שלום וברכה

אבקת ופולי קפה ללא תוספות טעם - אינם צריכים כשרות.

יש לברר את כשרות הכלים שבהם מכינים את הקפה, האם הם משמשים גם להכנת מוצרים שאינם כשרים? (אפילו אם משמשים רק להכנת קפה - לפעמים משתמשים בקפה בתוספת טעמים שהוא אינו כשר).

בנוסף לעיתים מוסיפים על גבי הקצפת של הקפה חומרים שונים - את כשרותם יש לברר.

אך בנוסף לכל הנ"ל, הגר"מ פיינשטין שעליו מסתמכים רוב המתירים חלב גויים - התיר זאת בשני תנאים שאת התקיימותם במקרה זה צריך לבחון: א. החלב הותר רק במקום שיש בו פיקוח ממשלתי הדוק על ייצור החלב, ובעלי העסקים חוששים כל העת לשנות מן המרכיבים. לא ברור בכלל שתנאי זה מתקיים במדינה כמו סין, בטח לא בכל האזורים שאינם מפותחים. ב. הרב פיינשטין כותב שהוא מתיר רק בשעת הדחק, לא תמיד שתיית קפה נחשבת לשעת הדחק.


בברכה

יצחק דביר


מכון כושרות | כ"ח תשרי תשע"ט 18:08